ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 64 คน
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรงค์ คำสืบ (ฟิล์ม)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 18 ม.ต้น
ที่อยู่ : 50/1 ม.10 ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
เบอร์มือถือ : 06-16431518
อีเมล์ : Filmlovelom@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางรุ่งทิวา ใจสว่าง (แอน)
ปีที่จบ : 2530   รุ่น : 1
ที่อยู่ : 300/2 หมู่ที่ 10 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
เบอร์มือถือ : 0932170264
อีเมล์ : Rungtiwa42516@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ วงษ์แก้ว (แจ้)
ปีที่จบ : 2539/2543   รุ่น : ม.ต้น 9 และ ม.ปลาย 1
ที่อยู่ : 333/22 ม.1 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดอตถ์ 53000
เบอร์มือถือ : 0848211097
อีเมล์ : charun_2526@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พิณลดา ปิ่นทอง (พิน)
ปีที่จบ : 2533   รุ่น : 3
ที่อยู่ : รพ.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
เบอร์มือถือ : 0896410708
อีเมล์ : pint_pin@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพนธ์ พรมมินทร์ (พนธ์)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 11
ที่อยู่ : 63 หมู่ 5 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์มือถือ : 0822251092
อีเมล์ : nipon.prommin@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วิลาวัลย์ ปีปวน (ปิ่น)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 11
ที่อยู่ : 7 ม.10 ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
เบอร์มือถือ : 0878249348
อีเมล์ : ready_infinity@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายณํฐภูมิ มั่งคั่ง (เกม)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 14
ที่อยู่ : 78 หมู่ 1 ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
เบอร์มือถือ : 089-9078563
อีเมล์ : game41nuttapom@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดวงพร พุฒกำพร้า (ดวง)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 11
ที่อยู่ : 31 ม.6 ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
เบอร์มือถือ : 0830364030
อีเมล์ : doung.m@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย นราศักดิ์ คำพันธุ์ (เคน)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 11
ที่อยู่ : 126/1 หมู่ 3 ตำบล บ้านด่านนาขาม อำเภอ เมือง จังหวัด อุตรดิตถ์
เบอร์มือถือ : 0811826740
อีเมล์ : narasuk-kf@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : jintana kwanpajum (kwan)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 9
ที่อยู่ : 77/2 ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิถ์
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : dexapink@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พงษ์ปรีชา ศรีจันทร์ฉาย (เปลียว)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 9
ที่อยู่ : ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
เบอร์มือถือ : 0862076620
อีเมล์ : me15_pyo@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พงษ์ปรีชา ศรีจันทร์ฉาย (เปลียว)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 9
ที่อยู่ : ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
เบอร์มือถือ : 086-2076620
อีเมล์ : O_piaw_me_nu51@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม