เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ช น.ว.
          เกียรติศักดิ์ศรีมีชื่อถือมั่น                 คุณธรรมสูงส่งดำรงไว้
รักษาชื่อสถาบันอันเกรียงไกร                     เป็นหลักชัยนำตนพ้นภัยพาล
          รักสามัคคีมีวินัย                           มีน้ำใจกตัญญูรู้กล้าหาญ
อดทนขยันมั่นทำงาน                              ซื่อสัตย์มั่นในจิตน้ำริดวิทยา

เพลงเรารัก น.ว.

น้ำริดวิทยาปัญญาเป็นแสงสว่าง ในโลกกว้างคือคำประจำโรงเรียน สัญลักษณ์คบเพลิงสว่างเเจ้งดั่งแสงเทียน รัศมีวาวเวียนหมายมักแปดหลักพุทธา อักษร น ว คำย่อความหมายยิ่งใหญ่ น คือน้ำใจระเบียบวินัยนำหน้า ตัว ว นั่นหรือก็คือเป็นเเหล่งวิชา ความรู้สติปัญญาพัฒนาก้าวหน้าไปไกล ตั้งอยู่เนินเขาโรงเรียนเราภูมิทัศน์เด่น ใครได้เห็นน้ำริดวิทยาสดใส เรียนดีกีฬาเด่น อีกทั้งเน้นวินัย คุณธรรมย้ำในดวงใจ สุขฤทัยในความรุ่งเรือง เรารัก น.ว.จะขอสัญญากับท่าน รักครูอาจารย์ท่านสอนชำนาญทุกเรื่อง ท่านผูกจิตถิ่นน้ำริดรุ่งเรือง ศิษย์เก่าเราฟูเฟื่อง ลูกฟ้าเหลืองเรารักโรงเรียน

MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.23 MB