กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางจิตติมา ศิวาดำรงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 085 - 729 - 2612

นายวิชิตย์ อินมูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 081 - 045 - 5259
อีเมล์ : vishit01@hotmail.com

เมธี เทพาคำ
อัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 061-1055839