ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชนิดาภา อัศวินิกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชนากานต์ คำสุวรรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1