กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวอินทุกร การินตา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0643162166