รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายดำรงค์ คำสืบ (ฟิล์ม)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 18 ม.ต้น
อีเมล์ : Filmlovelom@hotmail.com
เว็บไซต์ : Facebook// อ้ายบ่าว น้ำริด
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : รอยัล ไทม์ ซิติ จำกัด
ตำแหน่ง : Design Engineer
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 69 ม.1 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่บันทึกข้อมูล : 24 มี.ค. 2560,13:47 น.   หมายเลขไอพี : 116.68.149.163


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล