รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ วงษ์แก้ว (แจ้)
ปีที่จบ : 2539/2543   รุ่น : ม.ต้น 9 และ ม.ปลาย 1
อีเมล์ : charun_2526@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อต.8(วังเบน)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ม.7 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

วันที่บันทึกข้อมูล : 23 ก.พ. 2558,05:25 น.   หมายเลขไอพี : 49.230.162.101


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล