รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พงษ์ปรีชา ศรีจันทร์ฉาย (เปลียว)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 9
อีเมล์ : me15_pyo@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต จำกัด
ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกล
ที่อยู่ที่ทำงาน

: อุตรดิตถ์

วันที่บันทึกข้อมูล : 10 ธ.ค. 2555,10:40 น.   หมายเลขไอพี : 118.174.149.126


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล