รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นันทะญา ตันแก้ว (อึ่ง หรือ เบอะ)
ปีที่จบ : 2536   รุ่น : 6
อีเมล์ : nantaya.t@sso.go.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สำนักงานรประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานแรงงานปฎิบัติงาน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: อาคาร ITM 255 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 มิ.ย. 2555,17:23 น.   หมายเลขไอพี : 117.121.220.58


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล