รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ยุทธการ กิตติเวชสมบูรณ์ (ย้อนยุค)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 9
อีเมล์ : yutthakarn_k129@hotmail.com
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/ykittiwachsombun
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Hutchison Ports Thailand
ตำแหน่ง : Safety Officer
ที่อยู่ที่ทำงาน

: Laemchabang Ports ,Chonburi

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 มิ.ย. 2555,10:09 น.   หมายเลขไอพี : 49.48.31.192


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล