รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : กฤฌญปกรณ์ เกตุสุวรรณรัตนกุล (อุ้ม)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 8
อีเมล์ : suvan_kk@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท ลีดเดอร์ส ปิโตรเลี่ยม จำกัด
ตำแหน่ง : รองผู้จัดการ หัวหน้าแผนก INTERRIORS.
ที่อยู่ที่ทำงาน

: รังสิต ปทุมธานี

วันที่บันทึกข้อมูล : 01 ก.พ. 2555,21:45 น.   หมายเลขไอพี : 110.168.34.178


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล