รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : วรรณลภ ล่องลอย (เบ็นซ์)
ปีที่จบ : 2536   รุ่น : 6
อีเมล์ : benz_hitech@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : เค.ที ไฮเทค จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงงาน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 82 ม. 3 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่บันทึกข้อมูล : 31 ม.ค. 2555,12:17 น.   หมายเลขไอพี : 101.108.149.120


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล