ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัล ต้นแบบครูไทยตามรอยพ่อของแผ่นดิน สาขาครูปฏิบัติการสอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางชนิดาภา อัศวินิกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2559,09:42  อ่าน 408 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางสำเภา เกรัมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2559,09:42  อ่าน 366 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ต้นแบบครูไทยตามรอยพ่อของแผ่นดิน สาขาครูปฏิบัติการสอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสำเภา เกรัมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2559,09:41  อ่าน 404 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ต้นแบบครูไทยตามรอยพ่อของแผ่นดิน สาขาครูปฏิบัติการสอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอลิษา ติ๊บคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2559,13:10  อ่าน 347 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีในดวงใจ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอลิษา ติ๊บคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2559,13:09  อ่าน 464 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอลิษา ติ๊บคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2559,13:08  อ่าน 349 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
ชื่ออาจารย์ : นายวิเชียร ปั้นม่วง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2559,12:13  อ่าน 884 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับดีเด่น ประเภท สถานศึกษา สาขา เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ชื่ออาจารย์ : นายวิเชียร ปั้นม่วง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2559,12:07  อ่าน 803 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับคัดเลือกเป็น Best Practice กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับดีเยี่ยม ในปี 2553
ชื่ออาจารย์ : นางขันทอง ฝายนันทะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2555,12:48  อ่าน 19976 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลการประกวดสื่อประเภท CAI/WAI ระดับทอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอลิษา ติ๊บคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2555,20:05  อ่าน 19425 ครั้ง
รายละเอียด..