ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) วิชาเสริมทัศนศิลป์ (พวงมโหตร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ชื่ออาจารย์ : นางอังสุดา สิงห์ใส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2566,14:38  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผู้เรียนกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางกัลญา สวนสอน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2566,13:56  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางทัดดาว สุวิมล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2566,13:51  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรียนรู้สู่อาชีพ..ด้วยเมนูคาวหวานอาหารเพื่อสุขภาพ (เบญจรงค์คู่ขวัญ พันจั๊บ – อัญมณีในธารา)
ชื่ออาจารย์ : นางขันทอง ฝายนันทะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2566,15:17  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนน้ำริดวิทยาด้วยรูปแบบ NV SAFE ALL MODEL โรงเรียนดี ปลอดภัย ห่วงใย ใส่ใจ ดูแล
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีจิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2566,15:09  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางกฤตติกา กาวิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2566,14:59  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ชื่ออาจารย์ : นางชลอ อุ่นทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2566,13:46  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ต้นแบบครูไทยตามรอยพ่อของแผ่นดิน สาขาครูปฏิบัติการสอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางชนิดาภา พรมมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2559,09:42  อ่าน 1074 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางสำเภา เกรัมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2559,09:42  อ่าน 981 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ต้นแบบครูไทยตามรอยพ่อของแผ่นดิน สาขาครูปฏิบัติการสอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสำเภา เกรัมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2559,09:41  อ่าน 1053 ครั้ง
รายละเอียด..