ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนน้ำริดวิทยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้นักเรียนทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน และเพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีจิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำริด และคณะครูโรงเรียนน้ำริดวิทยาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมและร่วมกันต้อนรับนักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนน้ำริดวิทยา
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2566,20:58   อ่าน 23 ครั้ง