ภาพกิจกรรม
ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

วันอังคารที่  21 กุมภาพันธ์ 2566  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะผู้บริหาร  ผู้ปกครองนักเรียน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนโรงเรียนน้ำริดวิทยา  ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งกล้องวงจรปิด พัดลม และโครงรถไทยแลนด์  โดยนายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในครั้งนี้  ยอดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนน้ำริดวิทยา ยอดรวมทั้งหมด 381,367.46 บาท ทางโรงเรียนน้ำริดวิทยา ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา และทางโรงเรียนจะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ต่อไปโพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2566,14:24   อ่าน 73 ครั้ง