ภาพกิจกรรม
นิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โรงเรียนน้ำริดวิทยา ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสถานศึก ษาจากศึกษานิเทศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ที่มานิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยได้ติดตามเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ว่าที่ร้อยตรีจิรเชษฐ์ จันสุภาเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำริดวิทยา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนน้ำริดวิทยา ได้ให้การต้อนรับ ขอกราบขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำ มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2566,15:44   อ่าน 34 ครั้ง