ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ของโรง เรียนน้ำริดวิทยา ด้วยความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลน้ำริด อ. เมือง จ.อุตรดิตถ์ คณะทำงานโครงการฯ ขอขอบคุณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำริด ที่ให้การสนับสนุน บุคลากรในการดำเนินโครงการฯ ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ชี้แนะ สุดท้ายขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่มิได้ระบุชื่อไว้ในที่นี้ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความยั่งยืนในพื้นที่โรงเรียนต่อไป
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2566,15:05   อ่าน 63 ครั้ง