ภาพกิจกรรม
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งเป็นโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ว่าที่ร้อยตรีจิรเชษฐ์  จันทร์สุภาเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำริดวิทยา พร้อมกับครูทัดดาว  สุวิมล นักเรียนจำนวน 3 คน ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งเป็นโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันในการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้ห่างไกลจากยาเสพติด ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ณ หอประชุมสตรีอุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2566,14:33   อ่าน 35 ครั้ง