ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 “เทียนนกแก้วเกมส์”
โรงเรียนน้ำริดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬามวยปล้ำ และได้รับเหรียญรางวัล 2 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 "เทียนนกแก้วเกมส์" ระหว่างวันที่ 7 -9 มกราคม 2566  ณ โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์เอราวัณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่
????????????????????????
เด็กชายฐนะวัฒน์  อินน้อม
เหรียญเงิน ประเภทเกรกโกร-โรมัน รุ่นน้ำหนัก 60 กก.
นางสาวธิดารัตน์  แก้วใจ
เหรียญเงิน ประเภทฟรีสไตล์หญิง รุ่นน้ำหนัก 46 กก.
นายวุฒิชัย  แก้วใจ
เหรียญทองแดง ประเภทเกรกโกร-โรมันรุ่นน้ำหนัก 60 กก.
นางสาวกุลรดา ฉอ้อนชม
เหรียญทองแดง ประเภทฟรีสไตล์ รุ่นน้ำหนัก 49 กก.
นางสาวฐิติกัลยา  ศรีงาม
เหรียญทองแดง ประเภทฟรีสไตล์ รุ่นน้ำหนัก 43 กก.
นางสาวเบญจมาภรณ์  ทองบุตรแก้ว
เหรียญทองแดง ประเภทฟรีสไตล์ รุ่นน้ำหนัก 40 กก.
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2566,18:59   อ่าน 22 ครั้ง