ภาพกิจกรรม
โครงการผู้นำชุมชนพบนักเรียนโรงเรียนน้ำริดวิทยา
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำริด ได้มาให้ความรู้กับนักเรียน ตามโครงการผู้นำชุมชนพบนักเรียน โดยแนะนำการตั้งครรภ์ไม่พีงประสงค์ ข้อควรปฏิบัติเมื่อตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เพื่อให้นักเรียนรู้แนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ไมพึงประสงค์
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2566,10:01   อ่าน 20 ครั้ง