ภาพกิจกรรม
สำรวจตรวจสอบสภาพอาคารเรียน และบ้านพักครู เพื่อใช้ประกอบการของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมในการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายสิงห์เพชร  สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่โรงเรียนน้ำริดวิทยา เพื่อสำรวจตรวจสอบสภาพอาคารเรียน และบ้านพักครู เพื่อใช้ประกอบการของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม ในการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีว่าที่ร้อยตรีจิรเชษฐ์  จันทร์สุภาเสนผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำริดวิทยา พร้อมคณะครูและบุคลากรให้ข้อมูล
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2565,10:46   อ่าน 21 ครั้ง