ภาพกิจกรรม
ผู้นำชุมชนพบนักเรียนโรงเรียนน้ำริดวิทยา
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายสมหวัง สุขมั่น คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนน้ำริดวิทยา ได้มาให้ความรู้กับนักเรียน ตามโครงการผู้นำชุมชนพบนักเรียน เพื่อแนะแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียน การมุ่งมั่นในการเรียน การพัฒนาชุมชนและการป้องกันยาเสพติดให้โทษ เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง ของสังคมต่อไป
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2565,11:55   อ่าน 20 ครั้ง