ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบความรู้ ม 6 โครงสร้างภาษาซี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.46 KB 48500
ใบความรู้ ม 4 Animation Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.44 KB 53423
เก็บคะแนน ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.56 KB 48470
ใบงาน Excel ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.72 KB 48227
แบบฟอร์มการเขียนโครงการปีการศึกษา2560 Word Document ขนาดไฟล์ 22.17 KB 48457