ภาพกิจกรรม
ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบรายละเอียดการประเมินตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
วันพุธ ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนน้ำริดวิทยาได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบรายละเอียดการประเมินตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,14:47   อ่าน 486 ครั้ง