ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบงาน ม1 การสร้างแผนภูมิ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.16 KB 37
Story Board Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.82 KB 16
ใบความรู้ ม5 ใบความรู้ที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.23 KB 13
ใบความรู้ ม 5 การถ่ายวิดีโอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.6 KB 49
ใบความรู้ ม 1 ส่วนประกอบของ Excel Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.75 KB 28
ใบงาน ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.33 KB 50
ใบงาน Excel ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.72 KB 9
ใบความรู้ Flow chart Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.12 KB 21
ส่วนประกอบโปรแกรม Microsoft Excel Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.85 KB 7
ส่วนประกอบโปรแกรม Flash Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 471.75 KB 13
แบบฟอร์มการเขียนโครงการปีการศึกษา2560 Word Document ขนาดไฟล์ 22.17 KB 28